Wsparcie finansowe Funduszy EOG oraz budżetu państwa


Projekt „Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego” korzysta z dofinansowania o wartości 101 945,60 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego” korzysta z dofinansowania o wartości 17 990,40 Euro otrzymanego z budżetu państwa.

Celem projektu „Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego” jest stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji włączającej dla uczniów wymagających komunikacji i nauczania z wykorzystaniem polskiego języka migowego.