Interakcja (działania językowe)

Interakcja online

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2