Rozumienie rozmówcy rodzimego użytkownika języka (A1)

Rozumie pytania i instrukcje kierowane do niego uważne i w powolnym tempie. Potrafi też wypełniać krótkie, proste polecenia.

Rozumie typowe codzienne wypowiedzi dotyczące prostych, konkretnych potrzeb komunikacyjnych kierowane do niego bezpośrednio w formie prostych i powtarzanych wyrażeń przez życzliwie nastawionego i cierpliwego rozmówcę.