Dyskusja nieformalna (z przyjaciółmi) (A1)

Zapytany w sposób jasny, powolny i bezpośredni o swoje preferencje dotyczące, np. sportu, jedzenia, udziela odpowiedzi, używając ograniczonego repertuaru wyrażeń.