Rozmowa prowadzona w konkretnym celu (A1)

Umie prosić o podanie konkretnych przedmiotów i reagować na podobne prośby innych.

Potrafi stosować się do podstawowych poleceń dotyczących czasu, miejsc i danych liczbowych itp.

Rozumie pytania i instrukcje kierowane do niego uważnie i powoli, a także potrafi wykonywać krótkie i proste polecenia.