Prowadzenie i udzielanie wywiadów (A1)

Potrafi odpowiadać na sformułowane wprost pytania wypowiadane bardzo powoli i wyraźnie w bezpośredniej, niezawierającej wyrażeń idiomatycznych rozmowie na swój temat.