Prośba o wyjaśnienie (A1)

Potrafi zasygnalizować gestami, mimiką, postawą ciała, że czegoś nie rozumie.

Za pomocą znaków potrafi wyrazić w prosty sposób, że czegoś nie rozumie.