Mediacja (działania językowe)

Mediacja tekstu

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

Mediacja poznawcza: współpraca w grupie

Madiacja poznawcza: przewodniczenie pracy grupowej

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

Mediacja komunikacyjna