Ogólny opis umiejętności (A1)

Potrafi używać prostych znaków i niewerbalnych sygnałów, żeby okazać zainteresowanie jakąś ideą.