Przekazywanie konkretnej informacji na żywo (A1)

Potrafi przekazać w PJM proste, przewidywalne informacje na temat czasu i miejsca, które są podane w prostych zamiganych komunikatach.