Ułatwianie interakcji między członkami w grupie (A1)

Zaprasza w prostych zdaniach innych do współpracy przy bardzo prostych zadaniach. Potrafi zasygnalizować, że rozumie i zapytać innych, czy też rozumieją.