Współpraca w ustaleniu znaczenia (A1)

Potrafi wyrażać pomysł za pomocą bardzo prostych słów i zapytać, co
inni o tym sądzą.