Ułatwianie wymiany w środowisku różnokulturowym (A1)

Ułatwia międzykulturową wymianę poprzez postawę okazywania otwartości i zainteresowania, używając prostych znaków i gestów, oraz poprzez zapraszanie innych do wypowiadania się, a także, potwierdza zrozumienia, jeśli jest zapytany o to bezpośrednio.