Pośredniczenie w sytuacjach nieformalnych (A1)

Potrafi przekazać w PJM osobiste informacje dotyczące innych ludzi oraz bardzo proste, przewidywalne informacje z języka fonicznego, jeśli ktoś udzieli mu pomocy w tworzeniu wypowiedzi.