Komunikacyjne kompetencje językowe

Kompetencje lingwistyczne

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

Kompetencje pragmatyczne

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1: brak deskryptorów

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

pre-A1: brak deskryptorów

A1

A2

Kompetencje socjolingwistyczne