Stosowanie środków językowych: zakres ogólny (A1)

Potrafi używać podstawowych wzorców zdań do tworzenia prostych, krótkich wypowiedzi.

Dysponuje bardzo podstawowym zasobem prostych wyrażeń na temat własnej osoby i dotyczących konkretnych potrzeb.