Poprawność daktylograficzna (pre-A1)

Potrafi używać pojedynczych układów dłoni z alfabetu daktylograficznego.