Poprawność daktylograficzna (A1)

Potrafi literować z wykorzystaniem alfabetu palcowego, nazwy, terminy techniczne i in., mimo dość zauważalnego namyślania się i przerw.