Spójność wypowiedzi (A1)

Potrafi łączyć słowa lub grupy słów za pomocą bardzo podstawowych spójników, takich jak „i” lub „potem”.