Rozumienie różnojęzykowe (A1)

Potrafi rozpoznać znaki produktywne i proste znaki ikoniczne tak, aby wydedukować ich znaczenia.