Kiedy

Projekt trwa od 1 kwietnia 2020r. do 31 marca 2022r.

Harmonogram projektu

kwiecień 2020 – sierpień 2020: Analiza ESOKJ dla języków migowych w

kontekście polskiego języka migowego.

wrzesień 2020: działania upowszechniające (on-line)

sierpień 2020 – grudzień 2020: opracowanie i wdrożenie opisu kompetencji

dla polskiego języka migowego, seria 3 seminariów dla nauczycieli polskiego języka migowego

styczeń 2021: działania upowszechniające (on-line)

styczeń 2021 – marzec 2021: analiza sposobów oceniania kompetencji w językach migowych

kwiecień 2021: działania upowszechniające

kwiecień 2021 – listopad 2021: Opracowanie i wdrożenie opisu zasad

oceniania kompetencji dla polskiego języka migowego, seria 3 seminariów dla nauczycieli polskiego języka migowego.

Grudzień 2021 – marzec 2022: działania upowszechniające, seminarium dla rodziców, seminarium dla członków Polskiej Rady Języka Migowego, konferencja