Ogólny opis umiejętności (A2)

Potrafi zrozumieć wystarczająco dużo, aby reagować na konkretne potrzeby komunikacyjna, pod warunkiem, że wypowiedź rozmówcy jest migana wyraźnie i powoli.

Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi dla niego obszarami tematycznymi (np. z bardzo podstawowymi informacjami osobowymi i rodzinnymi, topografią lokalną, zatrudnieniem), pod warunkiem, że wypowiedź rozmówcy jest migana wyraźnie i powoli.