Oglądanie komunikatów i instrukcji (A2)

Potrafi zrozumieć podstawowe instrukcje dotyczące czasu, dat i liczb itp. i instrukcje dotyczące rutynowych zadań i poleceń, które musi wykonać.

Rozumie proste wskazówki tłumaczące, jak z punktu X dotrzeć do punktu Y, pieszo lub korzystając z komunikacji miejskiej.

Potrafi wyłowić główną treść z krótkich, jasnych, prostych komunikatów i instrukcji.

Rozumie nieskomplikowane ogłoszenia (np. ogłoszenia o wydarzeniach dotyczących kultury Głuchych), jeśli są podane powoli i wyraźnie.

Rozumie i potrafi wykonać serie instrukcji dotyczących znanych, codziennych aktywności, takich jak uprawianie sportu, gotowanie, jeśli są one podane w sposób powolny i wyraźny.