Ogólny opis umiejętności (A2)

Potrafi domyślić się znaczenia i funkcji nieznanych rutynowych wyrażeń na podstawie ich pozycji w miganej wypowiedzi (np. na początku/końcu vloga).

Potrafi wykorzystać dane liczbowe, daty, nazwy własne itp. w celu określenia tematu tekstu.

Potrafi wykorzystać swoją umiejętność rozpoznawania znanych znaków, by domyślić się znaczenia znaków nieznanych w krótkich wyrażeniach używanych w codziennych, rutynowych kontekstach.

Potrafi wykorzystać ogólne zrozumienie krótkich wypowiedzi na konkretne tematy życia codziennego, aby domyślić się z kontekstu prawdopodobnego znaczenia nieznanych mu znaków.