Wypowiedź monologowa: udzielanie informacji (A2)

Potrafi opisywać cechy przedmiotu: kształt, kolor i materiał (np. opis ubrania).

Potrafi udzielić prostych wskazówek, jak dojść z miejsca na miejsce, używając prostych wyrażeń, takich jak: „Skręć w prawo”, „Idź prosto” i wyrażeń dotyczących następstwa czasowego czynności, np.: „najpierw”, „potem”, „następnie”.