Zwracanie się do publiczności (A2)

Potrafi odpowiadać na sformułowane wprost pytania odbiorców, jeśli może poprosić o powtórzenie pytania i pomoc w sformułowaniu własnej odpowiedzi.

Potrafi przedstawić krótką, przećwiczoną wcześniej wypowiedź na znany sobie temat.

Potrafi odpowiadać na ograniczoną liczbę sformułowanych wprost pytań odbiorców.

Potrafi przedstawić krótką, przećwiczoną wcześniej wypowiedź na temat wiążący się z jego własnym życiem codziennym, krótko uzasadniając i objaśniając własne opinie, plany i działania.