Ogólny opis umiejętności (A2)

Potrafi nagrywać teksty opisujące sekwencje czynności składające się z prostych wyrażeń i zdań, dbając o poprawną organizację przestrzeni w kadrze.