Ogólny opis umiejętności (A2)

W trakcie wypowiedzi potrafi określić, co ma na myśli, wskazując to (np. „Poproszę to.”).

Potrafi zastosować konstrukcje naśladujące kształt, wielkość, ruch w miejsce wyrazów, dla których nie zna znaku.