Rozumienie rozmówcy rodzimego użytkownika języka

Rozumie to, co jest migane jasno, powoli i bezpośrednio do niego w prostej, codziennej rozmowie. Można sprawić, że zrozumie to, co najistotniejsze, o ile rozmówca podejmie dodatkowy wysiłek.

Rozumie w sposób ogólny kierowane do niego jasne, standardowe wypowiedzi na znane mu tematy, jeśli ma możliwość poproszenia o powtórzenie lub parafrazę.

Rozumie wystarczająco dużo, aby bez zbytniego wysiłku prowadzić proste, rutynowe rozmowy.