Dyskusja formalna i udział w spotkaniach (A2)

Umie powiedzieć, co myśli na dany temat, jeżeli jest pytany bezpośrednio podczas formalnego zebrania, pod warunkiem możliwości ewentualnego poproszenia o powtórzenie najważniejszych kwestii.

Potrafi wymieniać się istotnymi informacjami oraz przedstawiać własną opinię na tematy praktyczne, gdy jest pytany bezpośrednio, pod warunkiem otrzymywania pomocy w formułowaniu wypowiedzi oraz mając możliwość poproszenia o powtórzenie kluczowych punktów.

Potrafi w sposób ogólny śledzić przebieg formalnej dyskusji związanej ze swoimi zainteresowaniami, jeżeli jest ona prowadzona powoli i wyraźnie.