Zabieranie głosu (A2)

Potrafi poprosić o uwagę.

Potrafi rozpoczynać, prowadzić i kończyć proste dialogi.

Potrafi stosować proste strategie rozpoczynania, podtrzymywania lub kończenia krótkiej rozmowy twarzą w twarz.