Współdziałanie w interakcji (A2)

Potrafi okazać, że rozumie o czym mowa.