Prośba o wyjaśnienie (A2)

Potrafi okazać, że nie nadąża za tokiem dyskusji.

Potrafi za pomocą typowych zwrotów i wyrażeń poprosić o wyjaśnienie kluczowych słów lub wyrażeń, których nie rozumie.

Potrafi w bardzo prosty sposób poprosić o powtórzenie tego, czego nie rozumie.