Przekazywanie konkretnej informacji na żywo (A2)

Potrafi przekazać w PJM w prosty sposób serię krótkich instrukcji, jeśli tekst wyjściowy jest migany wyraźnie i powoli.

Potrafi przekazać w PJM główną myśl prostych, krótkich wiadomości, instrukcji i ogłoszeń, jeśli są one migane powoli i wyraźnie prostym językiem.

Potrafi przekazać w PJM specyficzne, istotne informacje zawarte w pisanych krótkich prostych tekstach, nagłówkach i notatkach dotyczących znanych tematów.

Potrafi przekazać w PJM główną myśl zawartą w jasnym, zamiganym ogłoszeniu dotyczącym znanych, codziennych tematów, mimo że tekst ten będzie musiał uprościć i szukać potrzebnych słów.