Tłmaczenie tekstu na żywo (A2)

Potrafi przetłumaczyć w języku migowym w prosty, przybliżony sposób (z języka fonicznego) rutynową informacje dotyczącą znanych, codziennych tematów, zapisaną prostymi zdaniami (np. prywatne wiadomości, krótkie opowiadania, wskazówki, notatki lub instrukcje).

Potrafi przetłumaczyć w języku migowym w prosty, przybliżony sposób (z języka fonicznego) zapisane, krótkie, proste teksty (np. notatki dotyczące znanych tematów); w tłumaczeniu oddaje najważniejsze myśli tekstu wyjściowego.

Potrafi przetłumaczyć w języku migowym w przybliżony sposób krótkie, proste, codzienne teksty, np. broszury, notatki, instrukcje, listy, maile zapisane (w języku fonicznym).