Nagrywanie tłumaczenia tekstu (A2)

Potrafi prostym językiem przetłumaczyć w przybliżony sposób (z języka fonicznego na język migowy) bardzo krótkie teksty dotyczące znanych, codziennych zagadnień, które zawierają najczęściej spotykane słownictwo; mimo błędów tłumaczenie jest zrozumiałe.