Wyrażanie reakcji na tekst twórczy (w tym literaturę) (A2)

Potrafi wybrać proste fragmenty migania artystycznego, które szczególnie lubi i użyć ich jako cytatu.

Potrafi powiedzieć prostym językiem, czy dany artystyczny tekst migowy mu się podoba i to uzasadnić.

Potrafi powiedzieć prostym językiem, które aspekty artystycznego tekstu migowego wyjątkowo go interesują.

Potrafi opisać uczucia postaci i wyjaśnić ich źródło.

Potrafi wyrażać swoją reakcję na artystyczny tekst migowy, przedstawiając swoje uczucia i myśli prostym językiem.