Współpraca w ustalaniu znaczenia (A2)

Potrafi w prosty sposób dawać sugestie tak, by posunąć dyskusję naprzód.

Potrafi zgłaszać proste uwagi i czasami zadawać pytania, które świadczą o tym, że nadąża za przebiegiem dyskusji.

Potrafi zadawać odpowiednie pytania, by upewnić się, że rozmówca go rozumie.