Dostosowywanie języka (A2)

Potrafi powtórzyć z wykorzystaniem prostych znaków główną myśl prostej wiadomości dotyczącej codziennego tematu, by pomóc innej osobie w zrozumieniu jej.