Poprawność leksykalna (A2)

Potrafi posługiwać się wąskim zakresem słownictwa, związanym z konkretnymi potrzebami życia codziennego.

Potrafi wyprodukować poprawne układy ust i zastosować je do rozróżnienia takich samych znaków.

Potrafi wyrażać ilość/liczebność czegoś z wykorzystaniem mimiki.