Stosowność socjolingwistyczna i zasób elementów kulturowych (A2)

Potrafi wziąć pod uwagę cechy środowiska istotne dla komunikacji migowej (światło, obiekty na stole).

Potrafi dostosować przestrzeń migania do kontekstu wypowiedzi i odbiorców.

Potrafi użyć odpowiednich środków, by zwrócić się do napotkanej nieznajomej g/Głuchej osoby.

Jest zaznajomiony z powszechnymi technicznymi rozwiązaniami pomocnymi dla g/Głuchych i potrafi je nazwać.

Potrafi przyjąć lub odrzucić bezpośrednią prośbę lub żądanie.