Tworzenie różnokulturowego inwentarza (A2)

Potrafi rozpoznać, kiedy w interakcji pojawiają się trudności, nawet jeśli nie jest pewny, jak zachować się w danej sytuacji.

Potrafi rozpoznać, że jego zachowanie może przekazywać wiadomość inną niż zakładana i potrafi to wytłumaczyć w prosty sposób.