Wprowadzenie do oceniania na kursach polskiego języka migowego jako obcego (PJM) cz. 7