Ogólny opis umiejętności (pre-A1)

Potrafi rozpoznać oznaczenia liczbowe (0-9), jeśli są podane w sposób jasny i wyraźny w określonym, znajomym, codziennym kontekście.

Potrafi zrozumieć znaki określające przedmioty i osoby znajdujące się w bliskim otoczeniu, jeśli są podane wolno i wyraźnie i towarzyszą im pomoce wizualne, gesty (zwłaszcza wskazywanie) oraz elementy pantomimy; które mogą być w razie potrzeby powtórzone.