Co i dla kogo?

W ramach projektu opracowane zostaną dwa produkty:

nr 1 – opis kompetencji w zakresie polskiego języka migowego (poziom A1 i A2)

nr 2 – opis zasad oceniania polskiego języka migowego.

Produkty projektu (nr 1 i nr 2) razem tworzą standardy edukacyjne polskiego języka migowego. Standardy te zostaną przyjęte przez co najmniej dwadzieścia placówek edukacyjnych (szkoły, placówki szkoleniowe).

Rezultaty projektu skierowane są do następujących grup docelowych: nauczycieli polskiego języka migowego, dyrektorów szkół, specjalistów zajmujących się rozwojem językowym dzieci z wadą słuchu, rodziców, dzieci niesłyszących w wieku szkolnym.