Produkt nr 2: opis zasad oceniania polskiego języka migowego

Tutaj możesz zobaczyć przykładowy test próbny

Tutaj możesz zobaczyć kurs e-learningowy poświęcony ocenianiu.


Opis zasad oceniania polskiego języka migowego (poziom A1 I A2) będzie pierwszym tego typu dokumentem w Polsce. Dokument ten będzie odnosił się do oceniania uczniów i będzie ogólnie dostępny.

W trakcie prac zostanie wykorzystana metodologia CEFR dla języków migowych. Obejmuje ona następujące etapy rozwoju testów: uzasadnienie, ograniczenia, cele, treść, specyfikację testów, ocenę, raportowanie / interpretację wyników, pilotaż, szkolenie testerów, testy właściwe.

Opis zasad oceniania polskiego języka migowego ma możliwość zastosowania w edukacji włączającej i specjalnej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach edukacji polskiego języka migowego oraz jako materiał pomocniczy w pracach Polskiej Rady Języka Migowego.