Pracownia lingwistyki migowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Pracownia lingwistyki migowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski jest jedyną jednostką naukową w Polsce zajmującą się analizą polskiego języka migowego. Od 2010 roku zespół kierowany przez Pawła Rutkowskiego bada komunikację wzrokowo-przestrzenną z perspektywy językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Sekcja zrealizowała wiele projektów badawczych (finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki oraz Komisję Europejską w ramach programu COST). Zespół Pracowni gromadzi także pierwszy w historii korpus polskiego języka migowego.

Strona internetowa Pracowni lingwistyki migowej: https://www.plm.uw.edu.pl