Rozumienie rozmowy między rodzimymi użytkownikami języka (A1)

Potrafi zrozumieć wyrazy i krótkie zdania, obserwując prostą konwersację na znane tematy życia codziennego, np. rozmowa o urodzinach koleżanki, jeśli rozmówcy mówią wolno i w jasny sposób.

Potrafi zrozumieć niektóre znaki i wyrażenia dotyczącego swojej osoby, rodziny, szkoły, zainteresowań i otoczenia, jeśli są zamigane powoli i w jasny sposób.