Odbiór jako widz (A1)

Potrafi zrozumieć zarys informacji w znanym kontekście sytuacyjnym, np. przy oprowadzaniu po wystawie, jeśli informacje podawane są w sposób jasny i klarowny z zachowaniem pauz między wypowiedziami.