Oglądanie komunikatów i instrukcji (A1)

Rozumie dane liczbowe, ceny i czas, jeśli są podane wolno i wyraźnie w nagranych ogłoszeniach, np. na stacji kolejowej lub na poczcie.

Potrafi zrozumieć, gdy ktoś w sposób jasny i wyraźny mówi, gdzie coś jest, jeśli obiekt ten jest w bliskim otoczeniu.

Rozumie polecenia adresowane do niego artykułowane w sposób staranny i powolny, a także potrafi stosować się do krótkich i prostych wskazówek.